Tekstversie
U bevindt zich hier: Startpagina  

INDEX

Tweede zondag in de Advent

Kijk voor het Adventproject bij Berichten 
Gezocht: Kandidaten voor de beroepingscommissie

Na de enquête over de huidige stand van zaken in Zeist West, de drie gemeentebijeenkomsten waarin wij onze verlangens en zorgen gedeeld hebben, zijn we toe aan de volgende stap in de procedure.

Samenstellen van een beroepingscommissie
Deze commissie zal bestaan uit 9 mensen.
Wij willen u van harte uitnodigen om u zelf aan te melden of namen van gemeenteleden aan ons door te geven voor deze beroepingscommissie.

Procedure
U kunt tot en met 24 december per mail uw eigen naam of iemand zijn/haar naam doorgeven als geschikte kandidaat voor de beroepingscommissie.

Graag ontvangen wij van u de volgende gegevens:
Naam, telefoonnummer, mailadres en een korte motivatie.
U kunt ons bereiken op: beroepingswerk@pknzeistwest.nl

Opdracht aan de commissie voorwerk beroepingscommissie
Een commissie bestaande uit drie mensen bekijkt alle voorgestelde namen en maakt een voorstel voor de kerkenraad van 8 januari 2018
De kandidaten die worden voorgedragen aan de kerkenraad worden vooraf gepolst of zij daadwerkelijk beschikbaar zijn
Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld
De kerkenraad stelt op 8 januari de beroepingscommissie in.

Heeft u nog vragen aan ons, stel ze gerust.
De commissie bestaat uit Piet Jan Keijmel, Heleen van den Berg en Miriam Bierhaus


Berichten

Derde Adventsvesper Woensdag 13-12 is het thema van de vesper "Angst voor geweld; roep om recht". Voorgangers zijn Marian van Giezen en Jeannette van Andel ( dit is anders dan in het liturgieboekje staat). Cantores van wijkgemeente en parochie olv Gertjaap Kardol zorgen voor de muziek. Als je mee wilt zingen kom dan om 18.30 uur. Aanvang vesper 19.15 uur in het KC. Van harte welkom!

   

Adventproject 'God in ons midden' Het Adventproject “God in ons midden” zal als een rode draad door deze tijd heen lopen, vanaf de Eerste Advent tot aan Driekoningen. Tijdens de Adventmarkt zijn de materialen van het Adventsproject te koop: Adventskalender, kaarten en werkboekje.

 

Feestlied Kerstmis Met de Kerst zingen we een nieuw Feestlied. Na de vieringen oefenen we dit een aantal keren onder leiding van Arie Boers, zoadat eht met de kerst ook echt feestelijk klinkt.

   

171202 Adventmarkt Op 2 december was er voor de derde keer een Adventmarkt in het KC. Ook dze keer was het een succes met vele nieuwe gezichten van wijkbewoners.

 

Actie Wijkkas Onlangs heeft u een brief gekregen van de kerkrentmeesters van de Protestantse Wijkgemeente Zeist-West met een verzoek om een bijdrage geven aan de wijkkas. De wijkkas is voor onze wijk van groot belang. We betalen hieruit zaken als de bloemen in en van de kerk, kerstattenties voor ouderen, jeugdwerk en vorming van ambtsdragers, oecumenische activiteiten, kerkmuziek, koffie na de eredienst en zaken t.b.v. de eredienst. Lees verder ...

   

Kliederkerk zondag 10 december met stamppot? Op 10 december is de volgende Kliederkerk. Het zal die middag gaan over het verhaal van Ruth en Noömi. Verschillende thema’s worden uitgelicht en op creatieve wijze ontdekt en ervaren door ouders en kinderen. Kom dat meemaken!

 

Actie Kerkbalans 2018 In januari 2018 zullen we weer bij u aanbellen voor de Actie Kerkbalans. In de komende weken willen we u daar in de Nieuwsbrief telkens iets over vertellen. Want als de envelop bij u wordt afgegeven krijgt u maar weinig tijd om alles te lezen.

   

Henk Bloem 50 jaar priester Op 10 december 1967 is Henk Bloem in zijn geboorteplaats Klarenbeek door kardinaal Alfrink priester gewijd. Dat is 50 jaar terug. Inmiddels is hij met emeritaat, maar om te gedenken en te vieren wat er in die 50 jaar allemaal gebeurd is, nodigen we u van harte uit op zondag 10-12-2017 voor een Eucharistieviering (11 uur) met aansluitend receptie in de St Jozefkerk te Zeist (Rozenstraat 20).

 

Wereldlichtjesdag Elke tweede zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag, 10 december, omstreeks 19.00 uur steekt men over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Om gezamenlijk stil te staan bij alle kinderen die, op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Je kind blijft immers altijd je kind, voor altijd in je hart en je gedachten. Voor deze bijeenkomst willen we graag mensen uitnodigen die gezamenlijk een overleden kind willen herdenken.

 

Zie onze dromen zo kleurrijk geweven In het Detentiecentrum werkt een groep vrouwen onder leiding van beeldend kunstenaar Isabel Ferrand uit Zeist aan een wandkleed van ca 2 x 2,50 meter. Het bestaat uit kunstig geweven stroken waarop in alle talen dromen, verlangens en goede wensen zijn geborduurd. Het kleed krijgt een plek in het nieuwe stiltecentrum van het detentiecentrum. Vandaar gaat het op reis in de regio als symbool van gedeelde dromen van vrede. Borduur mee!

 

Lief en leed post Bedankjes, adressen voor het sturen van kaarten en alles wat verder aandacht verdient.

 

Kerstsamenzang met Credo Na een zeer geslaagd concert in een volle Oude Kerk op 18 november jl. bereiden wij ons nu voor op een Kerstmiddag op zaterdag 16 december a.s. in het Kerkelijk Centrum Zeist-West, de Clomp 33-02. Aanvang 15.00 uur, kerk open 14.30 uur. Heeft u zin om mee te zingen in ons koor? U bent van harte welkom op onze repetitie avond om het eens te komen proberen en de sfeer op het koor te proeven. Vooral tenoren en bassen zien wij graag komen. Wij repeteren iedere woensdagavond, behalve in de schoolvakanties, van 19.45 – 22.00 uur.

   

Kerstconcert Pamfanos Zondag 10 december 15.00 uur, Evangelische Broedergemeente

   

Collectebonnen bestellen Hier kunt u het bestelformulier voor de collectebonnen downloaden

   

Berichten Berichten van de afgelopen weken

   
Insturen kopij

Voor alle kopij die we vanuit Zeist-West gebruiken voor de Nieuwsbrief, de website en voor de nieuwe Opgang hebben we één adres: publiciteit@pknzeistwest.nl.
Gebruik geen andere adressen want dan loopt u een goede kans dat het bericht nergens terecht komt.

Stuur daarom alle berichten uitsluitend naar: publiciteit@pknzeistwest.nl


Laatste wijziging website

Laatste wijziging op vrijdag 8 december 2017 om 17:38 uur.
Aantal bezoekers
Website zonder beperkingen!

De website van PKN Zeist-West is ook goed toegankelijk voor slechtzienden. Lees verder...


Printerversie