Tekstversie
U bevindt zich hier: Startpagina  

STARTPAGINA

Verruiming aantal kerkbezoekers  tot 30

Zoals we vorige week schreven is er deze week door een kleine werkgroep gewerkt aan een routekaart voor onze wijkgemeente. Deze routekaart wordt nu op papier uitgewerkt en zullen we op korte termijn met u delen.
In deze routekaart wordt aangegeven hoe wij in een aantal stappen weer naar normaal kunnen terugkeren. Uiteraard op basis van de ontwikkelingen rond corona.
Een van de resultaten willen we graag zo snel mogelijk laten ingaan en dat is dat er vanaf 9 mei weer 30 bezoekers bij de vieringen aanwezig kunnen zijn.
De wijkkerkenraad heeft gisteren met overgrote meerderheid daar mee ingestemd.

Bij het maken van de routekaart is uitgegaan van de routekaart van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) en de Protestantse Kerk Nederland.
In die routekaart is sprake van de risiconiveaus "zeer ernstig" en "zeer ernstig met verzwaring". In de laatstgenoemde fase is het advies "alleen online uitzendingen". Dat advies hebben we de afgelopen periode gevolgd. Kort nadat de kerkenraad vorige week bijeengekomen was, heeft het CIO het risiconiveau verlaagd naar "zeer ernstig". Daarbij is het advies om maximaal 30 kerkbezoekers toe te laten. De wijkkerkenraad kon toen het besluit om vijf bezoekers toe te laten niet meer verruimen, maar heeft dat na het zorgvuldig wegen van de argumenten deze week gedaan.
De wijkkerkenraad is zich bewust van de zorg en het verlangen die gemeenteleden hebben geuit met betrekking tot het langer uitblijven van een verruiming van het aantal bezoekers in de vieringen dan in andere wijken van de Protestantse Gemeente Zeist. Dit werd veroorzaakt doordat onze kerkzaal niet geventileerd is, hetgeen in onze kerk fundamenteel anders is dan in andere wijkkerken. En, net zoals in het maatschappelijke corona debat, heeft in onze discussie over het aantal kerkgangers in de eredienst de veiligheid van bezoekers en vrijwilligers een cruciale rol gespeeld.
We zijn blij dat versoepelingen in zicht komen, vooral door de toename in het aantal gevaccineerden.

Aanmelding voor de vieringen is mogelijk via de link in de Nieuwsbrief.

Namens de wijkkerkenraad, Kees Manintveld (voorzitter i.a.)Bij de dienst

De tafel is gedekt: een bord, een bekertje, kaarsen om aan te steken bij het uitspreken van de vredegroet. Zo ziet het er zondag uit in de kerk, en misschien ook wel bij u thuis. Uit uw ervaring leerden we dat het mee doen met het ritueel helpt om de betrokkenheid te vergroten. Daarom proberen we ook nu (net als op Witte Donderdag) om via de beeldverbinding nog een andere verbinding tot stand te brengen: die van het hart en de ziel. 
In de evangelielezing gaat het daar ook over: de verbinding van Jezus met ons. 


Kinderkerk

BFF
Best Friends Forever. Dat zijn God en wij! In de kinderkerk lezen we deze zondag een ander verhaal dan in de grote mensenkerk, nl. over het volk Israël dat met Mozes door de woestijn trekt. Mozes vertelt aan het volk hoe bijzonder de band is die God met hen heeft.
Fijne zondag!

Coby en Tjallie


 

Collecte

Zolang we onze diensten zonder of met een beperkte groep bezoekers houden blijven we uitsluiten digitaal collecteren. Uw bijdragen zijn hard nodig om alle kosten te dekken.

Zondag 25 april zijn de collectedoelen:
1. Diaconie
2. Plaatselijke gemeente
3. Jeugd- en jongerenwerk

Meer informatie over de collectedoelen en hoe u geld kunt overmaken vindt u hier.
Hier leest u ook meer over de Aprilcollecte 

Denk aan mondneuskapjes

In het Kerkelijk Centrum is het dragen van een mondneuskapje bij verplaatsing verplicht. Als u zit in de kerkzaal mag het kapje tijdelijk af.


 

Registreren vieringen

Voor de vieringen werken we met een reserveringssysteem. Hierdoor weet u zeker dat er voor u plaats is in de kerk. Daarnaast geeft ons dit de mogelijkheid om in geval van een besmetting de andere kerkgangers te informeren.
De kerkzaal is ingericht op 1,5 meter afstand tussen de stoelen. Leden van één huishouden mogen uiteraard dichter bij elkaar zitten. Door de inschrijving kunnen we de stoelen daarvoor klaarzetten.

Als u geen internetverbinding hebt en u bent 80 jaar of ouder, dan kunt u zich melden bij uw contactpersoon; als u geen internetverbinding hebt en u bent jonger dan 80, dan kunt u zich melden bij Jeannette van Andel (030-6955221) of Kees Manintveld (06-15097230).

Als de viering is volgeboekt, kijk dan op zaterdag nog even of er plaatsen zijn vrijgekomen.
U kunt inschrijven tot zaterdagavond 20.00 uur


 Oecumenisch morgengebed Hemelvaart
Uitzendingen vanuit Zeist-West

Kerkomroep Zeist-West


 
 

YouTube Zeist-West
 

Agenda deze week

Zondag 2 mei, 9.45 uur - ds. Tineke Dronkert
Zondag 2 mei, 16.30 uur - Wake Zeist, kleine bezetting (zonder publiek), met bloemen en gebed
Zondag 9 mei, 9.45 uur - ds Marian van Giezen
Donderdag 13 mei, 9.45 uur. (Hemelvaartsdag) - ds. Tineke Dronkert en Fred Kelder, oecumenische viering

Alle vieringen zijn alleen via Kerkomroep en YouTube te volgenBerichten

Kerkdienst in pyama Al ruim een jaar kunnen de gemeenteleden de vieringen grotendeels alleen in digitale vorm volgen. We waren eigenlijk heel nieuwsgierig hoe ze dat ervaren en hoe ze daaraan meedoen. Dus hebben we een aantal mensen gebeld met een aantal vragen, die soms tot verrassende antwoorden leidden.

52 weken duurzaam challenge Sinds begin dit jaar is er een landelijke 52 weken duurzaam-challenge gaande, waaraan ook mensen uit onze wijkgemeente meedoen. Zo ontstond het plan om dit ook op te pakken als een gezamenlijke gemeente-activiteit in Zeist-West.

Collecten over de maand april Zolang we jammer genoeg met een beperkte groep zondags de diensten mogen bijwonen zetten we het collecteren voor voorliggende maanden voort.

Veerkracht: een gemeenteproject Elke zondag in de veertigdagentijd wordt na de viering via YouTube een filmpje getoond waarin twee mensen ons een groepje paneeltjes laten zien. Intussen vertellen zij elkaar wat voor hen veerkracht is, waar ze dat aan opdoen en welke rol geloven daar mogelijk bij speelt.

Signaalpunt Zeist tegen Eenzaamheid Wat is het Signaalpunt tegen Eenzaamheid? Een digitaal punt waar iedereen die zich zorgen maakt over een eenzame persoon, hulp kan inschakelen. Een professional reageert binnen 24 tot 48 uur op uw melding en gaat een praatje maken met de eenzame persoon.

Woorden van hoop en troost Woorden van Hoop en Troost zal vanaf 4 november op de website van de Raad  te zien en te beluisteren zijn, evenals op het YouTube-kanaal ‘Raad van Kerken’.

Afspraken in coronatijd Voor het gebruik van het Kerkelijk Centrum in coronatijd is een officieel gebruiksplan geschreven. In dit gebruiksplan zijn de afspraken en voorwaarden voor gebruik vastgelegd. Een wat streng stuk, maar we nemen al de maatregelen voor uw gezondheid.

In memoriam Gedenken van de overledenen dit jaar.

Digitale Nieuwsbrief Aanmelden voor de digitale Nieuwsbrief en teruglezen van oudere nieuwsbrieven.

Insturen kopij

Voor alle kopij die we vanuit Zeist-West gebruiken voor de Nieuwsbrief, de website en voor de nieuwe Opgang hebben we één adres: publiciteit@pknzeistwest.nl.

Stuur daarom alle berichten uitsluitend naar: publiciteit@pknzeistwest.nl
Sluitingstijd voor de wekelijkse Nieuwsbrief op zaterdag is donderdagavond 20.00 uur.


Laatste wijziging website

Laatste wijziging op vrijdag 30 april 2021 om 21:45 uur.
Website zonder beperkingen!

De website van PKN Zeist-West is ook goed toegankelijk voor slechtzienden. Lees verder...


Website beveiligd met SSL certificaat

Een SSL-certificaat op een website is te herkennen aan het slotje in de adresbalk van uw browser.
Wanneer een website is beveiligd met een SSL-certificaat wordt dataverkeer tussen de bezoeker en de websites versleuteld. Zo is het nagenoeg onmogelijk om deze gegevens af te luisteren.
Het officiële adres van de website is vanaf nu: https://www.pknzeistwest.nl


Oecumenisch morgengebed Hemelvaartsdag

Op 13 mei, Hemelvaartsdag wordt om 9.45 uur in het Kerkelijk Centrum Zeist-West een oecumenisch morgengebed gehouden.
Voorgangers zijn ds. Tineke Dronkert en Fred Kelder (parochie). Gertjaap Kardol speelt piano en er zijn 4 zangers.
Als u bij deze viering aanwezig wilt zijn kunt u vanaf volgend weekend een plaats reserveren.
Maar u bent natuurlijk ook van harte welkom om deze viering mee te beleven via kerkomroep of livestream.Printerversie