Startpagina

Corona maatregelen

Vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen zien ook wij ons genoodzaakt om bij de vieringen voorzorgsmaatregelen te nemen om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken. Het uitgangspunt is iedereen in de gelegenheid te stellen om de vieringen in het kerkelijk centrum bij te wonen. U bent dus van harte welkom in het Kerkelijk Centrum.

We vragen daarbij wel rekening te houden met het volgende:
* De opstelling in de kerkzaal blijft zoals in de afgelopen weken. Een deel van de stoelen staat in rijen en andere apart. Wanneer u in één van de rijen gaat zitten, verzoeken we u drie stoelen vrij te laten tussen verschillende huishoudens
* We geven het dringend advies om bij binnenkomst uw handen te ontsmetten en een mondkapje te dragen tot het moment dat u op uw plaats zit
* Om bij het verlaten van de kerkzaal voldoende afstand te kunnen houden, wordt u gevraagd aan het einde van de viering nog even te blijven zitten, zodat we iedereen gefaseerd naar buiten kunnen begeleiden. We adviseren u dringend daarbij ook weer een mondkapje te dragen tot u de kerkzaal hebt verlaten
* Het koffiedrinken wordt verspreid over de ontmoetingsruimte en de kerkzaal. Daarvoor worden ook in de kerkzaal een aantal thee- en koffiekannen neergezet.

Ook tijdens bijeenkomsten doordeweeks willen we u vragen bij binnenkomst in het kerkelijk centrum uw handen te ontsmetten, bij het verplaatsen een mondkapje te dragen en wanneer u zit anderhalve meter afstand in acht te nemen. We hopen op uw medewerking om op deze manier het risico op besmetting te beperken.

Namens de wijkkerkenraad,
Jeroen ZomerplaagLiturgische schikking 1e advent

Uitgebeeld is de ontmoeting van Zacharias met de engel Gabriël bij het reukofferaltaar. Het reukoffergebed verwijst naar de komst van de Messias. Gabriël vertelt dat zijn gebed wordt verhoord. De deels zichtbare zon staat symbool voor het goede nieuws. 
Zacharias, die vol ongeloof reageert wordt met stomheid geslagen, gesymboliseerd door het lint om de roos.
Janneke en Corrie.


Viering op zondag

We lezen in de Adventsperiode Lukas 1 - 2, met vandaag aandacht voor het leven van Zacharias en Elizabeth. Hun toekomst (en parallel daaraan ook die van het volk Israel) ziet er somber uit. Een hoopvol bericht wordt in zo'n situatie niet zomaar geloofd. Je overgeven aan de hoop is niet zo makkelijk als het lijkt. 


Adventsvespers Zeist-West en Doopsgezinde Kerk

Graag nodigen we u uit om de adventsvespers mee te vieren.

Door corona is het niet mogelijk lijfelijk hierbij aanwezig te zijn.
Alle vespers worden via Kerkomroep van Zeist-West uitgezonden.
Er is geen livestream!


De vespers worden gehouden op woensdag 1,15 en 22 december in het Kerkelijk Centrum Zeist-West.
Aanvang 19.15 uur.

Het thema van de vespers is: ‘Uit uw hemel zonder grenzen’

1-12: Nelleke Spiljard en Jeannette van Andel thema ‘hemel’ (KC)

Gertjaap Kardol is pianist.
Er zijn zangers uit Parochie en Zeist-West.

Van harte uitgenodigd deze vespers mee te vieren via kerkomroep.


Geen morgengebed Nieuwjaarsdag

Het morgengebed op Nieuwjaarsdag gaat niet door.
Op zondag 2 januari is er in het Kerkelijk Centrum een morgengebed met aansluitend de Nieuwjaars ontmoeting.
U bent van harte welkom!


Uitzendingen vanuit Zeist-West

Kerkomroep Zeist-West


YouTube Zeist-West


Agenda deze week

Zondag 28 november, 1e Advent, 10.00 uur - Viering KC – voorganger Ds. Tineke Dronkert, Zeist
Zondagmiddag 28 november, geen kliederkerk in de Noorderlichtkerk! - Wel aanmelding voor Kliederkerk Post om thuis aan de slag te gaan.
Zondagavond 28 november, 20.30 uur - Doopsgezinde kerk, Taizé-viering
Maandag 29 november, Uitgesteld ivm corona, Film “De dappere patiënt”
Woensdag 1 december, 19.15 uur, Adventvesper - “Uit Uw hemel zonder grenzen”. Nelleke Spiljard en Jeanette van Andel. Alleen via kerkomroep
Vrijdag 3 december, 11.15 uur Psalmenkring
Zondag 5 december, 2e Advent, 10.00 uur - Ds. Rianne van der Nagel
Zondag 5 december, 16.30 uur, Wake bij Detentiecentrum Zeist

Nieuws

Kerststalletjes

52 weken duurzaam challenge Weekuitdaging 44: Vegaaan met die banaan

De dappere patiŽnt Het pastoraal team van de wijkgemeente Zeist-West nodigt u van harte uit op voor een bijeenkomst waarbij de film "de dappere pati nt" wordt vertoond. De film laat ons zien voor welke dilemma"s een ...


Oudere berichten

Gemeente op weg naar 2030

Gedachteniszondag 2021

Vertrouwenspersonen

Digitale Nieuwsbrief

Kunst & Kerk

In memoriam


Insturen kopij

Voor alle kopij die we vanuit Zeist-West gebruiken voor de Nieuwsbrief, de website en voor de nieuwe Opgang hebben we één adres: publiciteit@pknzeistwest.nl.

Stuur daarom alle berichten uitsluitend naar: publiciteit@pknzeistwest.nl
Sluitingstijd voor de wekelijkse Nieuwsbrief op zaterdag is donderdagavond 20.00 uur.


Laatste wijziging website

Laatste wijziging op zondag 28 november 2021 om 16:01 uur.


Website zonder beperkingen!

De website van PKN Zeist-West is ook goed toegankelijk voor slechtzienden. Lees verder...


Website beveiligd met SSL certificaat

Een SSL-certificaat op een website is te herkennen aan het slotje in de adresbalk van uw browser.
Wanneer een website is beveiligd met een SSL-certificaat wordt dataverkeer tussen de bezoeker en de websites versleuteld. Zo is het nagenoeg onmogelijk om deze gegevens af te luisteren.
Het officiële adres van de website is vanaf nu: https://www.pknzeistwest.nl


(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden - PKN Zeist-West

Deze pagina afdrukken