U bevindt zich hier: Berichten  

BERICHTEN
 

Kerkenraad werkt aan routekaart corona In de laatste kerkenraadsvergadering is gesproken over de beperkingen als gevolg van corona en wanneer we weer meer zouden kunnen. Een kleine werkgroep gaat op korte termijn een routekaart uitwerken voor onze wijkgemeente om op een verstandige manier mee te bewegen met de versoepelingen van de lockdown in de maaatschappij. Vooruitlopend daarop zijn al een tweetal besluiten genomen.

   

Kerkdienst in pyama Al ruim een jaar kunnen de gemeenteleden de vieringen grotendeels alleen in digitale vorm volgen. We waren eigenlijk heel nieuwsgierig hoe ze dat ervaren en hoe ze daaraan meedoen. Dus hebben we een aantal mensen gebeld met een aantal vragen, die soms tot verrassende antwoorden leidden.

 

52 weken duurzaam challenge Sinds begin dit jaar is er een landelijke 52 weken duurzaam-challenge gaande, waaraan ook mensen uit onze wijkgemeente meedoen. Zo ontstond het plan om dit ook op te pakken als een gezamenlijke gemeente-activiteit in Zeist-West.

 

Commissie Kunst & Kerk Omdat kunst voor Zeist-West belangrijk is heeft de kerkenraad onlangs een kunstcommissie ingesteld. Het is de taak van deze commissie (inmiddels Commissie Kunst & Kerk) om verschillende activiteiten op het gebied van kunst en geloof voor onze gemeente en de wijk rond ons kerkgebouw te bevorderen, te organiseren en te coördineren. De commissie doet dit in nauwe samenwerking met andere betrokkenen (Werkgroep Vieringen, Jeugdwerk, Inloophuis, Ontmoetingsgroep, Stichtingsbestuur, e.a.).

   

Collecten over de maand april Zolang we jammer genoeg met een beperkte groep zondags de diensten mogen bijwonen zetten we het collecteren voor voorliggende maanden voort.

   

Veerkracht: een gemeenteproject Elke zondag in de veertigdagentijd wordt na de viering via YouTube een filmpje getoond waarin twee mensen ons een groepje paneeltjes laten zien. Intussen vertellen zij elkaar wat voor hen veerkracht is, waar ze dat aan opdoen en welke rol geloven daar mogelijk bij speelt.

 

Liturgische schikkingen Veertigdagentijd Een wekleijkse schikking bij de lezing van die zondag.

 

Signaalpunt Zeist tegen Eenzaamheid Wat is het Signaalpunt tegen Eenzaamheid? Een digitaal punt waar iedereen die zich zorgen maakt over een eenzame persoon, hulp kan inschakelen. Een professional reageert binnen 24 tot 48 uur op uw melding en gaat een praatje maken met de eenzame persoon.

   

Woorden van hoop en troost Woorden van Hoop en Troost zal vanaf 4 november op de website van de Raad  te zien en te beluisteren zijn, evenals op het YouTube-kanaal ‘Raad van Kerken’.

 

Bezorg ook eens de bloemengroet Nu we weer met (meer) gemeenteleden naar de zondagse viering kunnen gaan, willen we graag de Bloemengroet ook weer door gemeenteleden laten bezorgen. Zowel als blijk van omzien naar elkaar, als gemeenschap, als ook ter ontlasting van ouderling en medewerkers aan de vieringen.  We zijn dus op zoek naar bezorgers voor de Bloemengroet. 

 

Afspraken in coronatijd Voor het gebruik van het Kerkelijk Centrum in coronatijd is een officieel gebruiksplan geschreven. In dit gebruiksplan zijn de afspraken en voorwaarden voor gebruik vastgelegd. Een wat streng stuk, maar we nemen al de maatregelen voor uw gezondheid.

   

#Nietalleen Overal in Nederland zetten talloze lokale organisaties en kerken zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Praktische hulp nodig? Een luisterend oor? Je bent #Nietalleen.

 

Collectes voorlopig digitaal Regelmatig houden we een collecte waarin we in één keer collecteren met terugwerkende kracht over de afgelopen weken

 

In memoriam Gedenken van de overledenen dit jaar.

   

Bloemengroet@pknzeistwest.nl Om mensen aan te melden voor de bloemengroet ....

   

Kerktaxidienst U kunt de kerktaxi voor een langere periode inschakelen, maar ook voor een enkele keer....

   

Wijziging E-mail adres? Geef het door! Houd uw bereikbaarheid op peil ...

 

Wat te doen bij een ramp in KC De bedrijfshulpverlening is elke zondag actief ...

 

Website toegankelijk voor slechtzienden De website van PKN Zeist-West is ook goed toegankelijk voor slechtzienden...

   
Fouten, correcties, aanvullingen ...

Als u opmerkingen, aanvullingen of correcties hebt op de informatie op deze site (of bijvoorbeeld uw naam van de website wil laten verwijderen), stuur dan een berichtje aan de webmaster.


Printerversie