U bevindt zich hier: Berichten  

COLLECTEN OVER DE MAAND NOVEMBER
 

Aan het einde van de maand november gekomen vragen wij uw aandacht voor de collectes van deze maand. Een aantal van u heeft in de loop van de tijd al bijdrages gestort voor de diverse doelen of collectebonnen ingeleverd. Voor anderen is de maandelijkse oproep dè gelegenheid om weer voor elk van de collectes een bijdrage over te maken. Dit is het moment waarop we dit weer onder uw aandacht willen brengen.

Wij mogen weer zonder vooraf aanmeldingen een onbeperkt bezoekers in onze kerkzaal ontvangen. Wij hopen dat dit ook de komende periode het geval mag zijn. Voorlopig blijven wij digitaal collecteren. Het advies is na het vervallen van de 1 ½ meter regel elkaar de nodige afstand te gunnen. Digitaal collecteren voorkomt veel loop en aanraak bewegingen. Ook zijn wij erg tevreden met de opbrengsten van het collecteren op deze wijze. Hartelijk dank hiervoor!

Om u een idee te geven welke doelen de 1e, 2e en 3e (deur) collectes in de maand oktober van toepassing waren hier een overzicht:
 
  1e collect  2e collecte  3e collecte 
07 november  Diaconie  Plaatselijke gemeente  Najaarszendings collecte 
14 november  Diaconie  Plaatselijke gemeente  Vrije collecte diaconie 
21 november  Diaconie  Plaatselijke gemeente  Predikantsplaatsen 
28 november  Diaconie  Plaatselijke gemeente  Diaconaal Missionair werk  

Er zijn in november aantal bijzondere collecten gehouden die wellicht enige toelichting behoeven.

3e collecte 7 november Najaarszendings collecte: vrouwen van Guatemala
Dit land heeft een gewelddadige geschiedenis. Officieel eindigde de burgeroorlog in 1996, maar voor vrouwen is er weinig veranderd, omdat er nog steeds veel geweld is. Ze voelen zich minderwaardig. In de Bijbel staan veel inspirerende verhalen over sterke mannen, maar ook verhalen over sterke vrouwen. Zo gaan ze het gesprek aan over hun eigen levens en over de bevrijdende kracht van het Evangelie. Dat versterkt vrouwen en meisjes van binnen uit. Ze durven hun stem te laten horen in hun gezin, in hun kerk, in hun samenleving.

3e collecte 14 november Vrije collecte diaconie: Voedselbank
Op deze zondag hebben wij een inzameling gehouden in ons Kerkelijk Centrum voor de Voedselbank. Omdat een aantal van u niet aanwezig was op deze zondag of het bezwaarlijk vond artikelen mee te nemen naar de kerk hebben wij deze 3e collecte bestemd voor de Voedselbank

3e collecte 28 november Diaconaal Missionair werk: kinderen in Moldavië
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk.

Wij bevelen u al deze bijzondere collecten van harte aan!


Hoe kan ik geld overmaken?

U kunt er voor kiezen om uw gift onder te verdelen in 3 collectes, waarbij de 1e collecte bestemd is voor de diaconie, de 2e collecte voor de plaatselijke gemeente en de 3e collecte voor de doelen zoals hierboven aangegeven. Maar u mag ook een groot bedrag overmaken naar de 1e collecte en dan zullen de kerkrentmeesters dit bedrag verdelen over de verschillende doelen. Als dat uw bedoeling is kunt u dit aangeven op het invulformulier of in het opmerkingenveld van uw overschrijving.

Er zijn drie manieren om uw bijdrage over te maken. Via een iDeal-betalingVia een eigen overschrijving (online of met overschrijvingsformulier)Via collectebonnen


iDeal-betaling

Door het Kerkelijk Bureau is een speciale site aangemaakt voor alle wijkgemeenten in Zeist. U vindt daarop de verschillende mogelijkheden om via iDeal geld over te maken.
Maar met de volgende link komt u rechtstreeks bij de pagina voor Zeist-West: Collectes Zeist-West. Via het formulier kan er een gift/donatie gedaan worden.

Op de site kiest u voor gift/donatie, waarna u op een nieuwe pagina komt waar u het formulier kunt invullen.
1. Er kan er een e-mailadres worden opgegeven waar een bevestiging naartoe verzonden wordt zodra de gift afgerond is. Het is niet verplicht om dit veld in te vullen.
2. Het proces eindigt met het invullen of selecteren van een bedrag.
3. Desgewenst kunt u eventuele opmerkingen met betrekking tot de gift kwijt in het opmerkingenveld.
4. Door verder te gaan kunt u daarna via iDeal uw betaling doen.

Als u via uw telefoon wilt betalen kunt u gebruik maken van de QR code hiernaast, waarna u de keuze maakt om via de webpagina verder te gaan.
Let op: gebruik alleen deze QR-code. De code uit oude berichten is verlopen!
 

Zelf overschrijven

-1e collecte: NL96 INGB 0663 9114 94 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zeist
o.v.v. 1e collecte

-2e collecte: NL46 RABO 0373 7335 34 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zeist
o.v.v. 2e collecte wijkgemeente  Zeist-West

-3e collecte: NL46 RABO 0373 7335 34 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zeist
o.v.v. 3e collecte wijkgemeente Zeist-West
Collectebonnen

De collectebonnen kunt u in een envelop inleveren in de brievenbus van het Kerkelijk Centrum. Vermeld op de envelop voor welke collecte of welk doel de bonnen bestemd zijn.

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met één van de kerkrentmeesters via het
e-mail adres kerkrentmeesters@pknzeistwest.nl.

We kijken uit naar uw bijdragen!

Piet Jan Keymel , kerkrentmeester
Jan Stafleu, kerkrentmeester
Nicolette van de Kuilen, kerkrentmeester
Lo van Yperen, diakenPrinterversie